ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Розділ 1 Електронне листування

Розділ 1 Електронне листування

1.3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Сервери, що зберігають електронні повідомлення і керують ними, незалежні один від одного, проте користуються єдиною розгалуженою системою доставки пошти. Принципи функціонування електронної пошти розглянемо на прикладі обміну листами між двома користувачами (рис. 1.3).

 ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Рис. 1.3. Процес обміну повідомленнями електронної пошти

Адреса скриньки користувача Марії – mariya@school. edu, а користувача

Олега- oleg@unfver. org. Як видно з другої частини обох адрес, скриньки цих користувачів містяться на серверах, що належать до різних доменів (school. edu та univer. org). Марія на своєму комп’ютері пише листа. Коли вона дає команду його відправити, браузер (або поштовий клієнт) зв’язується з поштовим сервером school. edu і направляє листа йому. Через низку проміжних серверів електронний лист передаються мережею доти, доки не потрапить на поштовий сервер univer. org. Отримавши лист, поштовий сервер univer. org перевірить у списку своїх скриньок, чи є серед них скринька oleg, і, знайшовши таку, помістить листа до неї. Коли Олег запустить
на своєму комп’ютері браузер (або клієнта електронної пошта), той звернеться до скриньки oleg на поштовому сервері, знайде в ній новий лист і покаже його Олегові.

У раді, якщо адреса одержувача вказана неправильно, служба електронної пошти поверне листа відправникові. Загалом ця служба працює надійно, отож, листи дорогою не губляться. Однак лист не буде доставлении, коли його обсяг перевищує заданий на поштовому сервері обсяг для вхідних листів або коли поштовий сервер одержувача не працює. У таких випадках служба надішле відправникові повідомлення з описом проблеми.

– Дізнатися більше про надсилання та одержання електронних листів ви зможете на диску.

 ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Рис. 1.4. Помилки під час передавання електронних листів

Висновки

Електронна пошта – служба Інтернету, що забезпечує обмін електронними повідомленнями між відправником та одним або кількома одержувачами.

Склад елементів цієї служби (скринька, лист, адреса) та її властивості (затримка в доставці, простота використання, надійність) подібні до традиційної пошти.

Адреса електронної поштової скриньки складається з двох розділених символом @ частин – імені користувача та доменного імені поштового сервера.

Щоб користуватися електронною поштою, потрібно мати електронну скриньку на одному з поштових серверів.

Доступ до поштової скриньки безкоштовної веб-пошти можна отримати через веб-інтерфейс, який дає змогу приймати, надсилати і створювати повідомлення з використанням браузера Окрім цього, для доступу до електронної пошти можна використовувати програму поштового клієнта.

Контрольні запитання та завдання

1. Яке призначення електронної пошта? Чому вона так наливається?

2. З яких частин складається адреса електронної пошти? Що вони позначають?

3. Опишіть процес обміну повідомленнями електронною поштою між двома користувачами.

4. Що потрібно для того, аби отримати можливість користуватися електронною поштою?

5. Яка основна відмінність електронної пошти від служби миттєвих повідомлень? Які переваги це надає?

6. Що потрібно мата на комп’ютері, щоб працювати з етектронною поштою? Опишіть різні варіанти.

Питання для роздумів

1. У яких випадках доцільно надсилати звичайну копію повідомлення, а в яких – приховану? Наведіть приклади.

2. Чи можна зареєструвати скриньки я адресами petro_oliynik@ukr. net та petro_oliynik@mail. ru, у яких імена користувача однакові? Відповідь обгрунтуйте.

3. Як ви думаєте, де фізично на поштовому сервері зберігаються повідомлення? Що собою являє поштова скринька?

Tures.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ - Інформатика


ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ