ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 1

РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

1.9. ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

Принцип – (від лат. рrincipium – основа, первісний, основоположний, керівна ідея, основне правило поведінки).

Загальними принципами управління інфраструктурою транспорту є:

– планомірність ведення господарства;

– єдиноначальність при активній участі трудящих в управлінні виробництвом;

– правильний підбір, розставлення та виховання кадрів;

– сувора дисципліна

в виконанні планів, нормативних документів та режимах праці.

На транспорті особливе значення мають принципи управління:

– єдиноначальність;

– дисципліна;

– чітка взаємодія всіх ланок транспорту, суворе виконання графіку та розкладу руху поїздів, суден, автомобілів, літаків – все це є важливим принципом управління, порушення якого може привести не тільки до знищення матеріальних цінностей, а й до людських жертв.

Функції управління, (від лат. functio – відправлення,

діяльність):

– зобов’язання;

– математична залежна змінна величина;

– біологічна специфічна робота органів і взагалі діяльність організму.

Функції управління на транспорті пов’язані з рішенням конкретних

Задач ефективного забезпечення перевізного процесу шляхом дії на окремі сторони транспортного виробництва – навантаження, перевезення, розвантаження, ремонт тощо.

На транспорті можна виділити наступні функції управління:

– оперативне планування перевезень;

– комплексне регулювання парка рухомого складу;

– ревізорський контроль.

Методи управління (від грецьк. methodos – дослідження, прийом або образ дії) – це сукупність способів та прийомів цілеспрямованої дії керівної системи на об’єкт (виробничий колектив або окремого робітника) для виконання поставленої мети.

Основні методи управління: економічний, організаційно-розпорядливі (адміністративні), матеріальна зацікавленість, моральне стимулювання, підбір та виховання кадрів.

Правові методи: відповідальність організації та осіб за виконання планів та умов додержання безпеки руху, забезпечення, збереження вантажів, термін їх доставки.

Соціально-психологічні – базуються на ідеологічній, політико-виховній роботі.
ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ