Принципи управління

Принципи управління – цілеспрямоване використання у практиці управління об’єктивних законів світу, які втілюються в основних правилах, нормах такого управління. Такими П. у. є: єдність політичного та економічного підходів у практиці господарської діяльності; гнучкість економічної політики залежно від внутрішніх і зовнішніх умов; залучення найманих працівників до активного управління на різних рівнях; диференційований підхід до різних об’єктів управління; пріоритет економічних важелів поряд з адміністративними та творче використання правових методів; своєчасне та всебічне використання об’єктивної та достовірної інформації і чітке обгрунтування на цій основі управлінських рішень; раціональне поєднання централізованого керівництва (наявність єдиноначальності) з використанням досвіду місцевого самоуправління та колективним рішенням загальних для організацій питань та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Принципи управління - Економічний словник


Принципи управління