Пріоритети екологічні

Пріоритети екологічні – найважливіші об’єктивні чинники, які зумовлюють першорядне значення для розвитку суспільства охорони здоров’я, раціонального природокористування, та комплекс заходів, спрямованих на стратегічне вирішення цих проблем. Розрізняють загальний, регіональний і національний види П. е. Загальні П. е. охоплюють глобальний рівень, стосуються всіх екологічних проблем, вимагають раціонального використання та відтворення всіх видів планетарних ресурсів. Так, щодо зміни клімату на планеті до таких пріоритетів належать

розробка озонозахисних, ресурсо – та енергоощадних технологій, упровадження безвідходних виробництв, раціонального землекористування, встановлення норм викидів шкідливих речовин в атмосферу (їх передбачає Кіотський протокол) тощо. Тому вони включаються до програм урядів усіх країн світу, багатьох міжнародних організацій (передусім екологічних) і більшості політичних партій і передбачають використання всієї сукупності економічних, правових та адміністративних важелів і міжнародного співробітництва в цій сфері. Регіональні П. е. охоплюють окремі регіони світового господарства і зумовлені
незамінністю або не відновлюваністю окремих природних ресурсів у межах певного регіону, неоднаковою забезпеченістю такими ресурсами тощо. Прикладом регіонального вирішення екологічних проблем у межах окремих регіонів є діяльність Європейської екологічної комісії з охорони довкілля, зокрема спільне фінансування цих заходів, розробка європейської стратегії енергозбереження, розробка та реалізація програми охорони довкілля 1998, яка передбачає встановлення європейськими країнами граничних норм небезпечних викидів до 2010, та ін. У межах національних П. е. розрізняють галузевий і міжгалузевий рівні. До них належать раціональне використання мінеральних ресурсів, землекористування та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Пріоритети екологічні - Економічний словник


Пріоритети екологічні