Припинення права користування землею

Припинення права користування землею – процедура, яка грунтується на встановлених законом підставах та порядку припинення права постійного і тимчасового користування земельними ділянками. Права користувачів земельними ділянками гарантуються законом. Складовою частиною гарантій цих прав є передбачені Земельним кодексом України вичерпний перелік підстав та порядок припинення прав фізичних і юридичних осіб на користування земельними ділянками. Право користування землею може бути припинене у разі:

1) добровільної відмови від земельної

ділянки; 2) закінчення строку, на який було надано земельну ділянку; 3) припинення діяльності підприємства, установи, організації, селянського (фермерського) господарства; 4) систематичної несплати земельного податку чи орендної плати в строки, встановлені законом чи договором; 5) нераціонального використання земельної ділянки; 6) використання земельної ділянки способами, що призводять до зниження родючості грунтів, їх хімічного і радіоактивного забруднення, погіршення екологічної обстановки; 7) використання землі не за цільовим призначенням; 8) невикористання протягом одного року земельної ділянки,
наданої для сільськогосподарського виробництва, і протягом двох років – для несільськогосподарських потреб; 9) вилучення земель для державних і громадських потреб; 10) купівлі-продажу, дарування, застави, самовільного обміну земельних ділянок землекористувачами, в тому числі орендарями. П. п. к. з. у випадках, передбачених пунктами 1-8, 10 здійснюється в межах населених пунктів відповідною Радою народних депутатів, за їх межами – сільською, селищною, районною, міською, в адміністративному підпорядкуванні якої є район, Радою народних депутатів, а у випадку, передбаченому пунктом 9,- за рішенням Ради народних депутатів, що має право вилучати земельні ділянки. При цьому припинення права користування землею у випадках, передбачених пунктами 5-9, у разі незгоди землекористувача здійснюється в судовому порядку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Припинення права користування землею - Довідник з правознавства


Припинення права користування землею