ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Екологія – охорона природи

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – сукупність природних та змінених людиною абіотичних і біотичних чинників, які справляють безпосередній або опосередкований вплив на людину та народногосподарську діяльність.
ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ