Природні джерела вуглеводнів

Хімія
Органічна хімія

Вуглеводні

Природні джерела вуглеводнів

Нафта

Нафта – суміш рідких, газоподібних і твердих вуглеводнів (алканів, циклоалканів, аренів). Це масляниста рідина темно-брунатного або чорного кольору з характерним запахом.
 Природні джерела вуглеводнів
 Природні джерела вуглеводнів
 Природні джерела вуглеводнів

Природний газ

Склад природного газУ: Близько 90 % – метан, 10 % – етан, пропан, бутан, пентан.
Побіжний газ Зустрічається в нафтових родовищах, нерідко утворюючи над родовищем так звану “газову шапку”. У побіжному газі міститься менше метану, ніж у природному, але більше етану, пропану й інших вуглеводнів.

Кам’яне вугілля

 Природні джерела вуглеводнів
 Природні джерела вуглеводнів
Природні джерела вуглеводнів