ПРИРОДНІ ЗОНИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 5. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

§58. ПРИРОДНІ ЗОНИ

– Пригадайте, які компоненти утворюють природний комплекс.

– У чому виявляється зональність географічної оболонки?

Географічна оболонка цілісна, але неоднорідна. Вона утворена різноманітними природними комплексами, мен­шими за розмірами. Один із їх різновидів – природна зона. Основним чинником її утворення є клімат (співвідношення тепла і вологи). Від нього залежать формування грунтів, рослинності, тваринного світу, природної зони.

ПОШИРЕННЯ

ПРИРОДНИХ ЗОН. Природні зони послідовно змінюються від екваторадо полюсів, тобто підпо­рядковані широтній зональності. Розглянемо їх простягання в Північній півкулі.

Зона арктичних пустель охоплює навколополюсний простір, острови й узбереж­жя Північного Льодовитого океану. Там довго триває полярна ніч. Температури повітря і взимку, і влітку низькі, тому постійно холодно. Сніговий покрив три­мається 300 днів на рік. Опадів випадає мало (мал.268). Рослинність дуже бід­на. Лише влітку невеликими ділянками з’являються лишайники та мохи, по­декуди полярний мак і куріпкова трава.

Чайки, полярні

сови, білі ведмеді, тюлені, песці – основні тварини арктичних пус­тель. Поступово далі на південь ця зона переходить у зону тундри.

Зона тундри широкою смугою тягнеться узбережжям Північного Льодовитого океану. Зима там теж сувора, але влітку трохи тепліше. Кількість опадів збільшу­ється (мал. 269). Грунти тундрові глейові. На невеликій глибині залягає багаторічна мерзлота. Вона охолоджує фунт, пере­шкоджає просочуванню поверхневих вод і сприяє поширенню боліт. Рослинність багатша: поряд із мохами і лишай никами ростуть осока, карликова береза, полярна верба. Вони низькорослі, стеляться по землі, хиляться від сильних вітрів. Улітку багато ягід (брусниця, журавлина), а во­сени – грибів. У тундрі мешкають північ ний олень, песець, лемінг, біла куріпка, полярна сова. Улітку багато перелітних водоплавних птахів: гусей, качок, гагар.

 ПРИРОДНІ ЗОНИ

Мал. 268. Арктична пустеля

 ПРИРОДНІ ЗОНИ

Мал. 269. Тундра

Далі на південь тундра переходить у лісотундру. Літо стає тривалішим і те­плішим. З’являються дерева – береза, ялина. Там живуть такі представники лісу, як лось, бурий ведмідь, росомаха, заєць-біляк білка, птахи глухар і рябчик. Узимку туди кочують мешканці тундри – північний олень і песець.

Лісотундру змінюють хвойні та мішані ліси. У зоні хвойних лісів (тайзі) тривала холодна зима і помірно тепле літо. Те­риторія заболочена. Грунти – підзолисті і торф’яно-болотні. Ростуть хвойні де­рева – ялина, модрина, є також листя­ні – береза й осика (мал. 270). Багатий тваринний світ. Там живуть зайці, білки, лосі. З хижаків водяться бурий ведмідь, рись, вовк, лисиця, соболь, куниця, ласка. Сотні видів птахів, найбільші з яких – глухарі та тетеруки.

Зона мішаних лісів розташована пів­денніше від тайги. Грунти там дерново-підзолисті. Ліси утворені хвойними (яли­на, сосна) й листяними (береза, осика, дуб, ясен) породами дерев. Там живуть лось, бурий ведмідь, благородний олень, косуля, кабан, борсук, куниця, вовк, ли­сиця, заєць-русак, білка. Багато птахів: дятел, синиця, чиж тетерук, рябчик, дрозд, зяблик.

Лісостепова зона займає вузьку смугу і поширена на південь від зони мішаних лісів. Зима холодна, літо тепле. Річна кількість опадів достатня. Тут є і лісова, і сте­пова рослинність (високі трави – ковила, типчак тонконіг, тимофіївка, жовтець) (мал. 272). Грунти родючі – сірі лісові, чорноземи. Тому ця зона сильно розора­на. Поширені і лісові (лось, куниця, лісо­вий кіт, білка), і степові (ховрах, великий тушканчик) тварини.

Степова зона – це зона, в якій панує трав’яна рослинність, тому щодня росту дерев не вистачає вологи. Зима там до сить холодна та тривала. Літо жарке і посушливе. Грунти – чорноземи і каштанові. Серед рослин переважають полин, кови­ла, типчак, житняк, тонконіг, астрагал, шавлія (мал. 273). Незайманий людиною степ зберігся лише у заповідниках. Осо­бливо він привабливий навесні, коли цвітуть іриси, тюльпани, маки. До середи­ни літа рослинність висихає, стає бурою. Тварини – здебільшого гризуни:ховрах, земляний заєць, тушканчик, хом’як. Є степовий тхір, борсук талисиця. Багато степових птахів: дрохва, сіра куріпка, жайворонок степовий орел. Поширені степова гадюка, полоз.

 ПРИРОДНІ ЗОНИ

Мал. 270. Тайга

 ПРИРОДНІ ЗОНИ

Мал. 271. Мішані ліси

 ПРИРОДНІ ЗОНИ

Мал. 272. Лісостеп

Зона напівпустель і пустель дуже посушлива. З усіх природних зон там найспекотніший і найсухіший клімат. Вологи не вистачає (мізерна кількість опадів), тому суцільного рослинного покриву немає, він розріджений. Подекуди ростуть по­лин, верблюжа колючка, перекотиполе (мал.274). Рослини пристосувалися до таких умов: одні мають довжелезне коріння, щоб досягати підземних вод, у інших – тонке, схоже на голки листя (щоб менше випаровувалося вологи). Грунти – сіроземи. Величезні простори вкриті сипучими пісками або щебенем. Тварини пустель – газелі, антилопи, шакал, смугаста гієна, лисиця фенек, тушканчик. Багато змій (кобра, гадюка, гюрза) і ящірок. Від пекучих сонячних променів вони рятуються в глибоких норах, на поверхню виходять уночі. Птахів мало.

Що ближче до екватора, то більше випадає опадів. Зона саван – це рівнини, вкриті травами з окремими групами дерев (мал. 275). Улітку там ідуть рясні дощі. Тому трави (слонова, бородач) вироста­ють до 3-5 м заввишки. Дерева (баобаб, зонтична акація) у зимовий бездощовий сезон скидають листя, трави висихають. Грунти – червоні. Тваринний світ різноманітний. Численні великі копитні тварини: зебра, антилопа, буйвіл, жираф, слон, бегемот, носоріг. Багато хижаків – лев, гепард, гієна, пустельна рись, шакал. Є мавпи. Водяться страуси, птах-секретар, який поїдає змій. Із комах поширені терміти і муха цеце.

 ПРИРОДНІ ЗОНИ

Мал. 273. Степ

 ПРИРОДНІ ЗОНИ

Мал. 274. Пустеля

 ПРИРОДНІ ЗОНИ

Мал. 275. Савана

Зона екваторіальних вологих лісів розташована обабіч екватора. Клімат постійно жаркий і вологий. Температура протягом року висока і майже не змінюється. Там увесь час літо. Опадів випадає дуже багато (мал. 276). Грунти – червоно-жовті. Екваторіальний ліс вражає багатством видів і густотою рослинності. Самих лише дерев налічується майже 3000 видів, Вони ростуть у чотири-пять ярусів, змагаючись за світло. Тварини живуть переважно на деревах і по берегах річок. Це мавпи, карликовий бегемот, окапі. Найбільшими хижаками є леопард, тиф, поширені олені, дикі свині. Серед птахів – папуги, павичі, колібрі, тукани, дикі кури. Також водяться змії, більшість з яких отруйні.

 ПРИРОДНІ ЗОНИ

Мал. 276. Екваторіальний вологий ліс

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

· Природна зона – один із великих природних комплексів Землі, основним чинником формування якої є клімат (співвідношення тепла і вологи).

· Поширення природних зон підпорядковане широтній зональності: воші змі­нюють одна одну від екватора до полюсів.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому в зоні арктичних пустель бідні грунти, рослинність і тваринний світ?

2. Охарактеризуйте природну зону тайги.

3. Які природні особливості притаманні саванам?

4. Поясніть, чому в екваторіальних вологих лісах панують пишна рослинність і багатий тваринний світ.

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

1. Івченко С. І. Зелений світ: Наук.-пізнав, книжка. – К.: Веселка, 1936.

2. Фридланд В. М, Буяновский Г. А. Просто земля. – М.: Просвещение, 1977

3. Берні Д. Велика ілюстрована енциклопедія живої природи. – К.: Махаон, 2011

4. Ейнар Г. Світ лісу: Дитяча енциклопедія. – К.: Махаон, 2006.

5. Бамбараденія Ч., Вудрафф Д. та ін. Світ тварин: Ілюстрований атлас. – К: Махаон, 2012.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ для самоконтролю навчальних досягнень

1. Установіть, що з переліченого НЕ належить до складових біосфери.

А гриби

Б рослини

В повітря

Г бактерії

2. З’ясуйте, за якою ознакою грунт відрізняється від гірських порід.

А кольором

Б твердістю

В родючістю

Г пластичністю

3. Назвіть найбільш родючі грунти.

А тундрові глейові

Б чорноземи

В сіроземи

Г червоно-жовті

4. Укажіть, як називається оболонка, у межах якої взаємодіють повітря, вода, гірські породи і мінерали, грунти та організми.

А атмосфера

Б біосфера

В гідросфера

Г географічна

5. З’ясуйте, яка природна зона має такі характеристики: панування холодного повітря, тривала полярна ніч, низькі температури повітря протягом року, мала кількість опадів (до 200 мм).

А тайга

Б арктичні пустелі

В степ

Г савана

6. Назвіть закономірність географічної оболонки, для якої характерна зміна природних компонентів і природних комплексів від екватора до полюсів.

А широтна зональність.

Б ритмічність

В цілісність

Г висотна поясність

7. Установіть відповідність між тваринами та природною зоною, яка є середовищем їх існування.

1 арктичні пустелі

2 тайга

3 напівпустелі і пустелі

4 екваторіальні вологі ліси

А шимпанзе

Б бурий ведмідь

В верблюд

Г пінгвін

Д песець

8. Установіть послідовність зміни грунтів у Північній півкулі із півночі на південь.

А чорноземи

Б підзолисті

В тундрові глейові

Г червоно-жовті

9. Розташуйте послідовно за розмірами природні комплекси, починаючи з найменшого.

А материк Африка

Б географічна оболонка

В африканська савана

Г озеро Вікторія

10. Чому відбувається закономірне зменшення кількості видів рослин і тварин від екватора до полюсів?

11. Чим зумовлені верхня і нижня межі біосфери?

12. Чому грунт вважають сполучною ланкою між живою і неживою природою?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ПРИРОДНІ ЗОНИ - Географія


ПРИРОДНІ ЗОНИ