ПРИРОДНИЙ РУХ ТА СТАТЕВОВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

УРОК 6. ПРИРОДНИЙ РУХ ТА СТАТЕВОВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки понять “природний рух населення”, “природний приріст”, “депопуляція”; пояснює причини депопуляції населення; характеризує статевовікову структуру населення, її наслідки.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник географії, атлас, карта “Населення”, статистичні дані про народжуваність, смертність, природний приріст, віковий і статевий склад населення.

Опорні

поняття: природний рух, народжуваність, смертність, природний приріст, депопуляція, віковий і статевий склад населення.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Жителів країни не може не хвилювати питання про те, якою буде демографічна ситуація в країні в майбутньому. Тут виголошуються різні прогнози. Так, експерти ООН прогнозують зменшення кількості населення України до 2050 року до 31 млн. чол. При цьому загостриться проблема старіння нації – збільшення частки осіб старшої вікової групи. Слід відзначити й таку проблему, як співвідношення між кількістю чоловіків і жінок

у старшій віковій групі, й пов’язану з цим проблему самотності. Більшість людей похилого віку складають жінки, тому що в Україні вони в середньому живуть на 10-12 років довше, ніж чоловіки.

II. Актуалізація опорних знань

Дайте визначення поняттям: кількість населення, природний рух населення, природний приріст, народжуваність, смертність.

III. Перевірка домашнього матеріалу

– Назвіть основні ознаки розміщення населення України. Поясніть зв’язок природного й механічного рухів населення з його кількістю.

– Які види міграції ви знаєте?

– Що таке маятникова міграція?

– Якими є особливості зовнішньої міграції останніх двадцяти років?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Природний рух населення України

Демографічні процеси в Україні характеризуються низьким рівнем народжуваності, високою смертністю й негативним природним приростом. У країні відбувається депопуляція.

Аналіз регіональних відмінностей демографічної ситуації в різних регіонах України.

2. Віковий склад населення

На сучасному етапі характерно зменшення частки населення молодшої групи, що становить менш ніж 15 %, і збільшення частки старшої групи, яка перевищує 23 %.

3. Статевий склад населення

В Україні жінок на 3,5 млн. більше, ніж чоловіків. У середньому на 100 жінок припадає 86 чоловіків. Найменші статеві диспропорції спостерігаються в деяких областях Західної України, найбільші – у Чернігівській області.

V. Закріплення матеріалу

– Чим пояснюється низька народжуваність в Україні? Які існують відмінності в природному русі населення окремих регіонів України?

– Чим пояснюється зниження частки населення молодшої вікової групи населення України? Які існують відмінності у віковій структурі міського й сільського населення? Чим вони пояснюються?

– Охарактеризуйте віковий і статевий склад населення України за даними статевовікової піраміди.

– Порівняйте показники народжуваності, смертності та природного приросту; віковий і статевий склад населення двох областей України (наприклад, Донецької та Закарпатської).

VI. Домашнє завдання

Для записів:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРИРОДНИЙ РУХ ТА СТАТЕВОВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ - Плани-конспекти уроків по географії


ПРИРОДНИЙ РУХ ТА СТАТЕВОВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ