Прирощення капіталу

Прирощення капіталу – збільшення капіталу внаслідок продажу цінних паперів, інших видів власності за вищими, ніж купівельні, цінами.
Прирощення капіталу