ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИСЛОВИ, АФОРИЗМИ

Лексикологія. Фразеологія

§ 14. ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИСЛОВИ, АФОРИЗМИ

Про різновиди фразеологізмів та про красу і багатство української мови

ПРИГАДАЙМО, Що таке прислів’я і приказки?

104

І. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому прислів’я і поясніть, як вони характеризують кожного з персонажів. У чому полягає мудрість тітки Уляни?

ЗА ХОЛОДНУ ВОДУ НЕ ВІЗЬМЕТЬСЯ

Ой і цікава ж тітка Уляна! Це наша сусідка. Скільки вона знає прислів’їв та приказок. Мова її так і рясніє ними: “Легко говорити, та не так легко

зробити”, “Хто добре їсть, той добре робить”, “Без діла слабіє сила”, “Почав діло – роби сміло”.

І працює вправно тітка Уляна. На городі в неї чого тільки немає: і картопелька, і морквочка, і бурячки, і квасолька… Ганнуся і собі хоче так гарно працювати, щоб і на їхньому городі все душу веселило. Тоді й починає кликати старшого брата:

– Миколко, допоможи прополоти капусту.

А у відповідь чує тільки:

– Сонце пече, я в холодку посиджу.

Почула тітка Уляна відповідь Миколи, засміялася та й сказала:

– І за холодну воду не візьметься.

Миколка встав, узяв сапу та

все ж пішов на город, буркнувши: “Бджола жалить жалом, а чоловік – словом” (За Г. Нехворовською).

II. Хто з персонажів сказав би: а) “Робота – не вовк, до гаю не втече”; б) “Бджола мала, а й та працює”? Пригадайте інші прислів’я про працю.

105

ПОСПІЛКУЙТЄСЯ. Чому в народі кажуть, що без роботи день роком стає?

Різновидами фразеологізмів є прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми. НАПРИКЛАД: не кажи гоп, поки не перескочиш; великому кораблю – велике плавання’, крапля камінь точить.

106

І. Хто зможе відновити з поданих слів прислів’я чи приказки? Запишіть відновлені вислови. Поясніть зміст двох з них (на вибір).

1. Дім, згода, а незгода, будує, руйнує. 2. Хто, діло, за тим, рано, підводиться, водиться. 3. М’яко, твердо, стеле, та, спати. 4. Ранні, а пізні, росу, пташки, сльози, п’ють, ллють. 5. Не страшний, череді, вовк, дружній. 6. Клопоту, баба, не мала.

II. Підкресліть антоніми, поясніть їхню роль у прислів’ях. Надпишіть, якими частинами мови є визначені вами слова.

107

Установіть відповідність між частинами прислів’їв. Відновлені прислів’я запишіть. Опишіть ситуації, у яких доречно вжити один із висловів (на вибір).

1 Час, як вода,

2 Згаяного часу

3 Проспиш весною –

4 Вітер не піймаєш,

А заплачеш зимою.

Б дим не заховаєш.

В все вперед тече.

Г і конем не доженеш.

108

Користуючись різними інформаційними джерелами, доберіть і запишіть по одному прислів’ю чи приказці на теми: “Книга”, “Хліб”, “Навчання, наука”, “Пори року, місяці”.

Афоризм

Афоризм – це короткий влучний вислів, який виражає яку-небудь узагальнену думку. Для афоризмів характерні як завершеність думки, так і яскравість форми її вираження. НАПРИКЛАД: 1. Україно моя, мені в світі нічого не треба, тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти (А. Малишко). 2. Найбільший прояв геніальності – в засіяній ниві (О. Довженко).

Крилатий вислів

Крилатим називають вислів, який став широко вживаним завдяки своїй виразності. НАПРИКЛАД: 1. Борітеся – поборете (Т. Шевченко). 2. Я мислю – отже існую! (Р. Декарт). 3. Захочеш – і будеш.

Джерелом більшості крилатих висловів є літературні твори, Біблія, міфологія.

109

І. Прочитайте афоризми. Поясніть, як ви їх розумієте.

1. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де, люди, наша слава, слава України (Т. Шевченко). 2. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати (В. Симоненко). 3. Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена (Вольтер). 4. Сміх – це сонце: воно проганяє зиму з людського обличчя (В. Гюго).

II. З одним із поданих висловів складіть і запишіть речення з прямою мовою. Два вислови (на вибір) вивчіть напам’ять.

110

Поясніть, як ви розумієте такі визначення: “Афоризм – це роман одним рядком”, “Афоризми – це літературні делікатеси”, “Афоризм – це мінімум слів, максимум змісту”.

111

І. Прочитайте крилаті вислови. Який смисл закладено в кожному з них?

1. І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь! (Т. Шевченко). 2. Кожна грубість починається зі слабкості (Сенека). 3. Те, що незрозуміло, потрібно з’ясувати (Конфуцій). 4. Краса врятує світ. 5. Доля допомагає сміливим. 6. Машина часу.

II. Придумайте ситуацію, у якій доречно було б ужити один з поданих висловів.

III. Пригадайте кілька відомих вам крилатих висловів. Визначте їхнє джерело.

112

Поясніть значення крилатих висловів латинського походження. За потреби скористайтеся словниками.

1. Швидше, вище, сильніше! (Citius, >

113

Складіть і запишіть невелику розповідь (6-8 речень), у якій доречно використайте один із поданих народних висловів. Доберіть до тексту заголовок. Якого стилю мовлення ви будете дотримуватися?

1. Яка пшениця, така й паляниця. 2. На сонці тепло, а біля матері добре. 3. Без води й борщу не звариш. 4. У решеті води не наносиш. 5. І море починалося з краплі. 6. Кожний вітер по-своєму дме. 7. Що нині утече, те завтра не зловиш. 8. Хто літом працює, взимку не голодує.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИСЛОВИ, АФОРИЗМИ - Українська мова


ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИСЛОВИ, АФОРИЗМИ