Прислівник. Сполучник. Прийменник

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

УРОК № 8

Тема. Прислівник. Сполучник. Прийменник

Мета: повторити вивчене про прислівник, сполучник, прийменник; формувати вміння розпізнавати ці частини мови у тексті, правильно їх писати; розвивати творчі здібності школярів; прищеплювати любов до природи.

Обладнання: підручник, картки.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Бесіда з учнями.

– Які

стилі мовлення ви знаєте?

– В яких сферах діяльності людини вони вживаються?

– Назвіть розділ мовознавства, що вивчає стилі мовлення?

3. Робота за підручником.

Вправа 65 (усно).

Завдання і запитання до учнів

– Прочитати текст.

– чи вдалим є заголовок тексту, чому?

– Придумати інший заголовок;

– До якої частини мови належать виділені слова, на які питання вони відповідають?

– чи змінюються вони за відмінками?

– Навести приклади прислівників.

4. Робота біля дошки і в зошитах.

Завдання: до поданих слів підібрати слова, протилежні за значенням.

Пояснити їх правопис.

Удень, взимку, вправо, увечері, догори.

5. Робота за підручником.

Вправа 66 (письмово).

Завдання: визначити синтаксичну роль прислівників.

6. Творча робота.

Завдання: скласти речення зі словами: догори і до гори; убік і у бік; напам’ять і на пам’ять.

7. Робота за підручником.

Вправа 65.

Завдання: з двох перших абзаців тексту вправи 65 виписати словосполучення, в яких слова пов’язуються за допомогою прийменників. Яка роль прийменників у словосполученні?

8. Робота за картками.

Завдання: переписати речення, розкриваючи дужки. (У)полі береза, (у)полі кудрява, (на)тій березі зозуля кувала. Кожний може влаштувати (в)себе (на)подвір’ї (біля) вікна їдальню (для)голодуючих пташок. Потурбуйтесь (про)пташок зимою, і вони вам віддячать тим, що збережуть багато плодів (від)шкідливих комах.

9. Робота за підручником.

Вправи 71, 65.

Завдання: в перших двох абзацах тексту вправи 65 знайти сполучники, пояснити, для чого вони вживаються.

10. Робота в зошитах.

Завдання: переписати речення, записані на дошці, розкриваючи дужки. Пояснити вживання чи невживання коми перед сполучниками.

Вітру (на)морі не було, але клекотав сильний прибій. (М. Трублаїні.) Дощ і сніг (на)небі не зогниють, а (на)землю прийдуть. (Народна творчість.) (У)ночі хоч як тріщить, а (в)день проти сонечка плющить. (Народна творчість.)

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, вправа 72.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Прислівник. Сполучник. Прийменник - Плани-конспекти уроків по українській мові


Прислівник. Сполучник. Прийменник