Приватизація майна в агропромисловому комплексі

Приватизація майна в агропромисловому комплексі – система заходів щодо роздержавлення майна у цьому комплексі. Здійснюється за правилами, встановленими Законами України “Про приватизацію майна державних підприємств” та “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”. Особливості приватизації встановлені Декретом Кабінету Міністрів “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”. Ним, зокрема, передбачено, що приватизація майна підприємств харчової промисловості, які переробляють

сільськогосподарську сировину, борошно – круп’яної, комбікормової промисловості та інших організацій АПК незалежно від вартості об’єктів приватизації (але не меншу за необхідну для створення статутного фонду акціонерного товариства згідно з чинним законодавством) здійснюється перетворенням їх на відкриті акціонерні товариства. Право на пільгове придбання акцій (із застосуванням приватизаційних майнових сертифікатів і власних коштів у розмірі, що не перевищує половини вартості цих сертифікатів) після використання першочергового права працівниками підприємств, що приватизуються,
мають члени селянських (фермерських) господарств, працівники колективних і державних сільськогосподарських підприємств та інших сільськогосподарських товаровиробників. Декрет містить перелік підприємств АПК, які приватизуються за погодженням із Кабінетом Міністрів України. В „ цьому разі визначається частка акцій, які тимчасово залишаються у власності держави. Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств і організацій, крім тих, що підлягають приватизації за погодженням із Кабінетом Міністрів України, здійснюється перетворенням їх на колективні сільськогосподарські підприємства. Механізм реалізації Декрету щодо приватизації радгоспів визначений Положенням про порядок перетворення радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств і організацій на колективні сільськогосподарські підприємства, затвердженим 27.1.1994 Мінсільгосппродом, Держхарчопромом, Фондом державного майна, Мінекономіки і Мінюстом України. Приватизація частки державного майна АПК із змішаною формою власності товариства, що належать державі, за приватизаційні майнові сертифікати. Покупцями майна державних підприємств можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства; юридичні особи, зареєстровані на території України, а також юридичні особи інших держав. Для спільної участі у П. м. д. п. громадяни можуть заснувати товариство покупців укладенням угоди про сумісну діяльність. Порядок П. м. д. п. передбачає: подання заяви про П. м. д. п. або окремих часток його до Фонду державного майна України, його органів або відповідних республіканських (Автономної Республіки Крим) чи місцевих органів П. за місцем знаходження об’єкта, що приватизується; розгляд заяви і прийняття рішення про приватизацію об’єкта; опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта і створення відповідної комісії з приватизації; затвердження плану П. м. д. п.; реалізація цього плану. Державне майно може бути придбане за рахунок власних або позичених коштів покупців, а також за рахунок приватизаційних паперів. Покупці – іноземні інвестори та підприємства з іноземними інвестиціями (пропорційно частці іноземного інвестора в майні підприємства) набувають державне майно у процесі приватизації з оплатою вартості його у вільно конвертованій валюті за спеціальним приватизаційним курсом, який встановлює Національний банк України. Приватизація невеликих державних підприємств (мала приватизація) здійснюється шляхом викупу об’єктів, що підлягають приватизації, працівниками цих об’єктів, продажем на аукціоні, за конкурсом. Об’єктами малої приватизації є цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, балансова вартість основних фондів яких не перевищує 20 млн. карбованців станом на 1.V.1992 (після індексації їх).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Приватизація майна в агропромисловому комплексі - Довідник з правознавства


Приватизація майна в агропромисловому комплексі