Приватне право

Приватне право – сукупність прав, що поширюються на приватних осіб, громадян і регулюють майнові та пов’язані з ними не майнові особисті відносини громадян, сімейні відносини, відповідні інтереси, автономію та ініціативу приватних власників, об’єднань приватних осіб в їхній майновій діяльності та особистих відносинах. До П. п. належить і торговельне право. В основі П. п, – цивільне право.
Приватне право - Економічний словник


Приватне право