Привілей реінвестиційний

Привілей реінвестиційний – право акціонера використати отримані дивіденди для придбання додаткової кількості акцій на пільгових умовах.
Привілей реінвестиційний