Про одне і те ж по-різному

ТЕКСТ

& 7. Про одне і те ж по-різному

Річка плине, берег рвучи,

Далі, далі попід кручі

Леся Українка

47. 1. Прочитай і відгадай загадку.

Вибігла із джерела: і лугами, і полями, та дрімучими лісами – аж до моря допливла.

2. Порахуй, скільки у загадці іменників, прикметників, дієслів. Чому іменників найбільше? Яку широку панораму окреслюють іменники в нашій уяві?

3. Знайди на карті річку, яка протікає в твоїй місцевості. Простеж шлях своєї річки від джерела до моря чи озера.

48. Із розсипаних складів утвори слова. Запиши.

Як їх можна згрупувати?

 Про одне і те ж по різному

49. 1. Прочитай поетичні рядки. Запиши їх з пам’яті.

Річка плине, берег рвучи,

Далі, далі попід кручі.

Леся Українка

2. Характер якої річки – рівнинної чи гірської – відображено у вірші? Прислухайся до звучання вірша. Які звуки часто повторюються? Яке цим створюється враження?

50. 1. Прочитайте уривок із порівняльного опису. Як його можна закінчити? Які прикметники-антоніми для цього слід вжити?

РІВНИННІ ТА ГІРСЬКІ РІЧКИ

Рівнинні річки тихоплавні. Вони не долають перешкод, а обминають їх. Поверхня річок спокійна. Вода в

них прозора. Гірські ріки…

Слова для довідки: бурхлива, швидкоплинна, стрімка, шалена, могутня, каламутна.

2. Допишіть текст, скориставшись словами для довідки. За потреби звертайтесь до даної таблиці.

ЯК БУДУЮТЬ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОПИС

Зачин

Ставлять завдання, як відрізнити подібні між собою предмети (явища).

Основна

Частина

Перший спосіб

Другий спосіб

Відмінні ознаки предметів (чи явищ) описують одночасно.

Відмінні ознаки предметів (чи явищ) описують послідовно: спочатку – одного, потім – другого і т. д.

3. Порівняйте вірш Лесі Українки та побудований вами порівняльний опис. У якому з текстів річка описується образно? Який текст можна помістити в довідник, підручник з природознавства?

З огляду на умови спілкування, говоримо про одне й те ж по-різному: точно описуємо предмет (явище), або живописно, образно малюємо його.

51. 1. Розглянь малюнок і прочитай тексти.

 Про одне і те ж по різному

1. Річка Прут бере початок у Карпатах. Має гірський характер. Довжина – близько тисячі кілометрів.

2. Попід поважно задумані гори, поміж килими гаїв, лугів, левад срібною стрічкою в’ється Прут. Пливе широко, розмашисто, журливо шепотить водами, неначе оповідає горам і рівнинам якусь одвічну казку (За Петром Козланюком).

2. Що спільного в цих текстах? Чим вони відрізняються?

3. Яка мета першого висловлювання?

4. Яка картина постає в уяві, коли читаєш другий текст? Знайди в цьому творі слова, які допомагають “почути” й “побачити” гірську річку.

5. Спиши текст, який тобі більше сподобався.

52. 1. Прочитай і спиши народні порівняння.

– Тиха, як вода в криниці.

– Пропав, як камінь у воді.

2. Про кого так кажуть? Поясни, чому ти так вважаєш.

Річка заснула в берегах

Ліна Костенко

53. 1. Прослухай музику Петра Чайковського “Листопад” та поетичні рядки. Яким настроєм вони пройняті? Які почуття будять?

Осінь брами свої

Замикала вночі,

Погубила у небі

Журавлині ключі.

Ліна Костенко

2. Запиши вірш з пам’яті. Підкресли в цьому реченні головні члени.

 Про одне і те ж по різному

54. 1. Спиши слова каліграфічно. Зверни увагу на їх правопис.

 Про одне і те ж по різному

2. Спиши речення.

Річка заснула в берегах…

Ліна Костенко

55. 1. Поспостерігаймо за нашою річкою. Чи готується вона до зими? Як саме?

Ми були біля річки навесні, влітку, ранньої осені. Які зміни ви помітили на річці тепер? Якою стала вербичка? Кому дарує свої листочки? Чи змінилися зелені водорості? Яким став берег? Де поділися рибки? жабки? раки? Де тепер птахи? Куди поховалися комашки?

Що робитиме річка взимку? Хто її змусить заснути?

2. Поміркуйте, що сталося б з усіма мешканцями річки, якби вона не вкривалася взимку кригою.

56. 1. Прочитай і порівняй тексти. Визнач їх типи.

I. Біля річки в мене є улюблене місце. Там росте вербичка, яку ми посадили разом із дідусем.

Одного весняного ранку дідусь приніс маленький саджанець. Ми вирішили посадити його на березі річки. Дідусь викопав ямку і опустив у неї вербичку, а я закидав коріння землею. Потім ми щедро полили деревце.

Наша вербичка привітно шелестить листям і дарує всім гарний настрій.

II. Велику користь державі приносять юні охоронці річок. Облік водойм, вивчення їх флори і фауни, порятунок молодої риби, патрулювання в районах рік та озер, спостереження за ростом і розвитком риб та інших мешканців водойм – ось далеко не повний перелік їхніх справ.

2. До першого тексту добери і запиши заголовок.

3. Передай зміст другого тексту одним реченням і запиши.

57. 1. Прочитай. Поміркуй, як допомогти забрудненій річці.

2. Доповни і запиши віршовані рядки, скориставшись словами для довідки. Добери до вірша заголовок.

Порятунку… ріка,

Бо не дбає байдужа… .

Річко-…, постривай,

Підрости нам трішечки… .

Ми очистим твої… –

Стане нам і…, й снаги.

Будеш ти блищати, як…,

Всім даруючи втіху й… .

Слова для довідки: рука, річечко, благає, береги, скло, завзяття, дай, тепло.

 Про одне і те ж по різному

Завдання і запитання для повторення

1. З яких частин складається текст?

2. Що виражає заголовок тексту?

3. Що таке тема і головна думка тексту?

4. Які є типи текстів? Чим вони подібні і чим відрізняються?

5. Назви ознаки тексту-міркування.

6. Які тексти використовують у листах? в довідниках і енциклопедіях? в усному мовленні?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Про одне і те ж по-різному - Українська мова


Про одне і те ж по-різному