Про зміст терміна філософія – Термін “філософія”, елементи його змісту

Філософія посбіник

Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ

§ 1. Термін “філософія”, елементи його змісту

Про зміст терміна філософія

Термін “філософія” з’явився в Стародавній Греції. Він виник у VІ-V ст. до н. е., коли у грецьких містах – полісах значно поширилася просвітницька діяльність софістів – платних учителів мудрості, які вважали себе її власниками і носіями. Тлумачення і закріплення у європейській культурі терміна “філософія” пов’язане з іменем давньогрецького філософа Платона. Філософами

стали називати людей, які відмежувались від софістів, вважаючи себе не носіями та власниками Софії – істини, а лише закоханими в неї любителями мудрості. Володіння Софією не може бути благонадбаною властивістю людини, бо Софія є великою, потойбічною, неосяжною, ідеальною основою розумно та гармонійно влаштованого Космосу, наближення до якої доступне лише Божеству. Вона благодатна, чарівна, найпрекрасніші речі навколишнього емпіричного світу – лише тьмяні тіні її абсолютної краси, найрозумніші люди – ніщо у порівнянні з її абсолютною мудрістю, найкращі стосунки між людьми – слабка подоба тієї гармонії Космосу, яку вона влаштовує. Тому-то й прагнуть до неї прості смертні, що вона є ідеалом мудрості щодо влаштування гармонійних суспільних стосунків, виховання розуму та збагачення знань і досвіду, творення прекрасних речей і вчинків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Про зміст терміна філософія – Термін “філософія”, елементи його змісту - Довідник з філософії


Про зміст терміна філософія – Термін “філософія”, елементи його змісту