Проблема загальної кризи моралі

ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

§ 32. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності

7. Проблема загальної кризи моралі.

Мораль суспільства в цілому не є ізольованою від інших чинників. Навпаки – її стан багато в чому є визначальним для подолання негативних явищ, з якими доводиться мати справу цивілізації. Адже необхідність не завдавати шкоди природі, суспільству або людині диктують моральні принципи, закладені ще в дитинстві. Тому стан екології є віддзеркаленням нинішнього морального стану людства.

Криза моралі проявляється в:

– зростанні проявів асоціальної поведінки (злочинність, уживання наркотиків, насильство);

– руйнуванні традиційного типу сім’ї (розлучення, неповні сім’ї, позашлюбні діти);

 Проблема загальної кризи моралі

Дж. Махаммад. СНІД

– скороченні кількості громадських організацій та зниженні довіри до їх діяльності;

– зниженні інтересу до освіти й інтелектуальних видів праці.

Це насамперед пояснюється глобалізацією інформаційного простору, який розмиває духовні цінності національних культур пропагуванням насолод і переваг неконтрольованого

споживання. Державні інституції, зазвичай, нездатні запропонувати прийнятну альтернативну ідеологію. Через це іноді навіть історія країни подається як калейдоскоп безглуздих злочинів і помилок, а постаті осіб, вартих наслідування, стають предметом “розвінчування”.

Необхідно пам’ятати, що суспільство, яке втратило свої ідеали та зв’язок із минулим, є історично приреченим.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Проблема загальної кризи моралі - Історія


Проблема загальної кризи моралі