Процес управління

Процес управління – цілеспрямований і активний процес взаємопов’язаних дій та активний вплив різних суб’єктів управління, спрямований на організовану діяльність у межах галузі, підприємства, фірми, компанії (мікрорівень) або на планомірно організований розвиток усього народногосподарського комплексу (макрорівень). П. у. в останньому випадку є синонімом господарського механізму. Основними елементами П. у. на мікрорівні є: 1) збирання, систематизація і передання інформації; 2) вироблення (обгрунтування) і ухвалення рішення; 3) перетворення рішень на різні форми команд (усна, письмова, наказ тощо) та забезпечення їх виконання; 4) аналіз ефективності ухваленого рішення та можливе наступне його коригування. На макрорівні такими елементами є 1) обгрунтування стратегічної мети; 2) створення програми; 3) визначення відповідальних за її виконання; виділення необхідних ресурсів та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Процес управління - Економічний словник


Процес управління