Процес

Процес – розвиток певного явища, послідовна зміна стадій, етапів, ступенів, якісно нових форм тощо.
Процес