Продавець опціону

Продавець опціону – продавець цінних паперів, який одразу отримує премію за надання покупцю права вимагати виконання угоди з цінними паперами. П. о. бере зобов’язання продати акції (продавець із продажу) або купити акції (продавець із купівлі).
Продавець опціону