Продаж боргу

Продаж боргу (продажа долга) – ситуація, коли одні країни продають свій борг частково або повністю іншим країнам.
Продаж боргу