ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА ЧИСТА

Екологія – охорона природи

ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА ЧИСТА, нетто-продукція – частина органічної речовини первинної валової продукції, яка залишається в організмах-автотрофах після витрачання певної її частини на дихання і споживання фітофагами. П. п. ч. можна реально зважити як кінцевий результат продукційного процесу.
ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА ЧИСТА