Продукція товарна

Продукція товарна – уся виготовлена на підприємствах, фірмах, компаніях продукція, що призначається для реалізації споживачам. Загальна вартість П. т. народного господарства визначається як сума вартості такої продукції, виготовленої на підприємствах, фірмах тощо, і вимірюється в чинних гуртових і порівняльних цінах. До П. т. входять: готова продукція, що реалізується споживачам; напівфабрикати власного виробництва і продукція допоміжних цехів, призначені для постачання за межі структурних підрозділів (підприємств та ін.); продукція та

напівфабрикати, які постачаються капітальному будівництву і не – промисловим господарствам підрозділів; обладнання, інструменти, пристрої загального призначення власного виробництва, що належать до основних засобів таких підрозділів, роботи і послуги, що виконуються на замовлення інших підприємств, фірм, компаній або для не промислових підприємств і організацій цих підрозділів тощо. Водночас до складу П. т. не входять зміни залишків незавершеного виробництва, а також напівфабрикати власного виробництва, що призначаються для використання в цехах і підрозділах названих структурних одиниць для виробничого споживання. Тому залежно від зміни залишків незавершеного виробництва і напівфабрикатів П. т. може бути більшою або меншою за валову продукцію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Продукція товарна - Економічний словник


Продукція товарна