Продукція умовно чиста

Продукція умовно чиста – вартість виготовленої продукції без матеріальних витрат з урахуванням амортизації основних фондів. Така продукція на мароекономічному рівні включає національний дохід та амортизаційні відрахування, а на рівні окремого підприємства, фірми, компанії, галузі є чистою продукцією.
Продукція умовно чиста