Продукція

Продукція – продукт виробництва у матеріальній та нематеріальній (в т. ч. духовній, інтелектуальній) сферах, який вимірюється переважно у натуральному і грошовому вираженнях.
Продукція