Продукти праці

Продукти праці – матеріальні та нематеріальні результати процесу праці, що виробляються з метою задоволення потреб людей. Матеріальні П. п. існують у речовій формі і відокремлюються від процесу виробництва, а нематеріальні (або послуги) такої форми не мають і задовольняють потреби людей, як виробнича діяльність, під час їх створення. П. п. у різних суспільно-економічних формаціях існують у неоднакових економічних і соціальних формах. Так, у первіснообщинному ладі П. п. набувають лише натуральної економічної форми; у всіх наступних формаціях,

де розвиваються товарно-грошові відносини, економічною формою їх існування є товар. Якщо такі відносини не домінують, товарна форма П. п. поєднується з натуральною. Суспільна форма П. п. визначається передусім відносинами власності на засоби виробництва у певній суспільно-економічній формації. Наприклад, за первіснообщинного ладу, де панувала суспільна та колективна власність, П. п. набуває форми суспільно-колективного продукту виробництва і привласнення. За рабовласницького суспільства, де існували різні типи власності, П. п. набуває суспільної форми державного рабовласницького продукту (створювався
рабами на державних підприємствах), приватного рабовласницького продукту (створювався у рабовласницьких латифундіях), приватного трудового продукту (створювався вільними селянами і ремісниками). За капіталізму, де товарне виробництво набуває загального характеру, суспільною формою П. п. є капіталістичний товар. За умов соціалізації економічної системи у багатьох розвинених країнах світу поряд з капіталістичним товаром виробляється соціалістичний продукт (наприклад, на народних підприємствах), який набуває економічної форми капіталістичного товару у процесі обміну.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Продукти праці - Економічний словник


Продукти праці