Проектування і вдосконалення організаційної структури підприємств

Проектування і вдосконалення організаційної структури підприємств – періодична зміна складу і внутрішніх зв’язків між підрозділами підприємства, фірми і компанії, а також рівнями управління з метою гнучкого пристосування до внутрішніх змін та динаміки зовнішнього середовища задля досягнення основної мети. Для цього попередньо здійснюється комплексний аналіз поточного стану діяльності підприємства, можливих його змін внаслідок упровадження нової техніки і технології, розширення ринків збуту тощо, а також перспектив змін зовнішнього

середовища, що виступають основою для вдосконалення стратегії підприємства, обгрунтування принципів, форм і методів такого вдосконалення, з подальшою розробкою практичних заходів. Своєю чергою, вдосконалення стратегії підприємства передбачає формування узагальненого способу дій для досягнення основної мети шляхом розподілу, координації та ефективного використання фінансових, трудових, матеріальних та інформаційних ресурсів. Найшвидше П. і в. о. с. п. здійснюється у передових з точки зору використання досягнень НТР галузях промисловості, які виготовляють товари з коротким життєвим циклом.
Процес проектування організаційної структури підприємств охоплює всі ланки управління від верхніх до нижніх, а на нижніх щаблях спочатку розподіляється між виконавцями і зводиться у більші підрозділи за однорідністю і спорідненістю функціональних обов’язків. Важливо при цьому дотримуватись логічної послідовності виконуваних функцій і виробничих завдань підприємства, фірми, компанії. Крім того, може відбуватись групування виконуваних робіт, посад та елементів інформаційного процесу. П. і в. о. с. п. також залежить від кількості ієрархічних рівнів управління, яких у великих компаніях (наприклад, “Дженерал моторз”) налічується до 15.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Проектування і вдосконалення організаційної структури підприємств - Економічний словник


Проектування і вдосконалення організаційної структури підприємств