Профіль

Профіль – комплекс ознак, характеристик діяльності підприємства, фірми або компанії, завдяки яким вони стають відомими різним групам споживачів.
Профіль