Прогноз економічний

Прогноз економічний – науково обгрунтована гіпотеза про ймовірний стан економічної системи та відповідних показників, що характеризують цей стан (в т. ч. продуктивних сил, техніко-економічних відносин, організаційно-економічних відносин, економічної власності та господарського механізму).
Прогноз економічний