ПРОГНОЗ ГЕОГРАФІЧНИЙ

Екологія – охорона природи

ПРОГНОЗ ГЕОГРАФІЧНИЙ – науково обгрунтоване передбачення розвитку геогр. середовища та його окремих компонентів. Залежно від об’єкта дослідження розрізняють П. г. галузеві (прогноз погоди, зволоження, стоку тощо) і комплексні. За просторовими масштабами П. г. поділяють на глобальні, регіональні і локальні, за часовими – на короткострокові і довгострокові. П. г. є стадією перспективного планування і розробляється у зв’язку з організацією моніторингу, підготовкою регіональних проектів, заходів щодо рац. природокористування тощо.
ПРОГНОЗ ГЕОГРАФІЧНИЙ