Прогнозування бюджетне

Прогнозування бюджетне – науково обгрунтовані пропозиції щодо тенденцій і напрямів розвитку бюджету (державних доходів і видатків) на близьку і віддалену перспективу, альтернативних шляхів і термінів досягнення пріоритетних цілей. П. б. органічно пов’язане з тенденціями та потребами економіки (близькими і віддаленими), економічною політикою держави, грунтується на економічних прогнозах науково-технічного прогресу і сприяє реалізації національних пріоритетів, визначених урядом цілей. П. б. здійснюється в розвинених країнах світу

вже майже чотири десятиліття і має, зокрема у США, назву “планування-прогнозування-бюджетування”. Його мета – посилення контролю за витрачанням коштів держбюджету, з одного боку, і скорочення або скасування витрат, які не узгоджуються з вимогами соціально-економічного прогресу – з іншого. Тому П. б. базується як на закономірностях і тенденціях щодо основних статей податків (оскільки з їх допомогою акумулюється понад 90 % доходів державного бюджету і доходів), так і на виборі найоптимальніших варіантів цих статей залежно від визначених пріоритетів, результатів інших макроекономічних прогнозів.
Водночас П. б. передбачає активне сприяння реалізації цих пріоритетів, є орієнтиром для здійснення бюджетної політики та бюджетного планування. Зокрема, в бюджетних прогнозах розраховують обсяги фінансових ресурсів у країні, оптимальні розміри їх акумулювання в бюджеті (щодо обсягів ВНП та національного доходу), їх розподіл між центральним, регіональним і місцевими бюджетами, вплив через дохідну та видаткову частини на розвиток соціальної сфери, економіки, науки і техніки тощо. Так, у бюджеті України на 2006 прогнозується зростання ВВП на 9,5% (до 525 млрд грн) за рахунок збільшення інвестицій, зниження податків та ін., інфляції – на 9,3%, прожиткового мінімуму – до 500 грн, мінімальної заробітної плати – до 400 грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Прогнозування бюджетне - Економічний словник


Прогнозування бюджетне