Прогнозування економічне

Прогнозування економічне (від грец. prognosis – передбачення) – спосіб наукового передбачення основних напрямків розвитку економічної системи або її окремих елементів. Найважливіші функції П. е.: з’ясування основних шляхів і перспектив еволюції економічної системи, можливих структурних змін у ній, пріоритетних напрямків соціально-економічного прогресу; виявлення і обгрунтування альтернативних шляхів розвитку системи та показників її еволюції; оцінка можливих соціально-економічних наслідків розвитку економічної системи та його альтернативних

шляхів. П. е. базується перш за все на з’ясуванні тенденцій науки, техніки і технології, прогнозних оцінках ресурсів (природних, людських тощо), на знанні закономірностей розвитку системи продуктивних сил і техніко – економічних відносин, екологічного фактору відтворювального процесу. Його основою є також вивчення закономірностей розвитку власності, можливих змін в їх структурі. В систему показників П. е. входять національне багатство, національний доход, трудові ресурси, продуктивність праці, основні фонди, капіталовкладення, рівень життя населення тощо. Для П. е. використовуються різні методи математичної, економічної статистики, теорії ймовірностей та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Прогнозування економічне - Економічний словник


Прогнозування економічне