Програмно-цільовий підхід у державному управлінні

Державне управління

Програмно-цільовий підхід у державному управлінні. Найпоширеніший на сьогодні засіб реалізації державної політики, який пов’язує цілі політики (плани, проекти) з ресурсами за допомогою цільових програм.

Такі програми створюються для ефективного вирішення завдань у галузі державного, економічного, екологічного, соціального і культурного розвитку відповідно до визначених цілей. П-ц. п. д. у. охоплює, наступні етапи і дії: структурування проблеми, тобто її поділ на підпроблеми; визначення конкретних заходів щодо

реалізації підпроблем, що дає змогу сформувати програму вирішення проблеми; оцінку пріоритетності і послідовності програмних заходів, а також розподіл ресурсів між ними; розроблення механізму управління виконанням програми вирішення проблеми; створення організаційної системи управління програмою; використання нарізних етапах реалізації програми широкою спектра сучасних аналітичних і проектних засобів, зокрема економіко-математичного моделювання, сітьових засобів планування і управління, фінансового аналізу та інвестиційного проектування, програмного аналізу. На рівні держави з її владними
повноваженнями П-ц. п. д. у. надає можливість централізації, більшої обгрунтованості та контролю використання ресурсів для стабілізації і розвитку соціально-економічних процесів, координації діяльності органів державної влади для пріоритетною вирішення певних проблем, подолання наслідків економічної кризи та попередження такої ситуації у майбутньому. Саме тому П-ц. п. д. у. ефективно використовуються в багатьох країнах світу, особливо в найбільш розвинутих із них, таких як США, Японія, Франція та ін. Програми державного рівня довели свою ефективність у Японії, Кореї, інших країнах для відродження повоєнної економіки, виходу з економічних криз, здійснення економічних реформ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Програмно-цільовий підхід у державному управлінні - Державне управління


Програмно-цільовий підхід у державному управлінні