Програмування динамічне

Програмування динамічне – розділ математичного програмування, який займається пошуком багатокрокових (багатоетапних) рішень, що базуються на знаходженні наслідків кожного попереднього розв’язку і виробленні оптимальної стратегії для наступних розв’язків. П. д. дає змогу здійснювати оптимальне програмування багатокрокових керованих процесів, що змінюються в часі.
Програмування динамічне