Програмування лінійне

Програмування лінійне – розділ математичного програмування, який вивчає задачі знаходження екстремуму цільової функції за умови, що область допустимих значень задана у вигляді системи лінійних рівнянь чи нерівностей.
Програмування лінійне