Програмування національної економіки

Програмування національної економіки (гр. programma – розпорядження, указ) – форма державного регулювання економіки, яка передбачає комплексний аналіз її стану, розробку програми, визначення в ній стратегічної мети, етапів і засобів виконання, їх ресурсне забезпечення з урахуванням найвірогідніших можливостей альтернативного розвитку. Основою П. н. е. є структурне регулювання економіки (або структурне програмування), яке є вищою формою економічного регулювання на національному рівні, має системний (в т. ч. комплексний) характер і базується на виконанні довго – (10-20 років), середньо – (4-5 років) і короткотривалих програм. Зокрема, структурна перебудова та активна діяльність держави у науково-технічній сфері передбачають створення умов для економічного зростання за рахунок інвестицій у фундаментальні та прикладні наукові дослідження, в систему освіти, підготовки та перепідготовки кадрів, економічну та соціальну інфраструктуру, охорону довкілля, активний і цілеспрямований вплив на інвестиційний процес, а також міжгалузевий перерозподіл капіталів. Важлива роль у здійсненні структурної політики відводиться модифікації антитрестівського законодавства. Воно також повинно сприяти зростанню могутності великих компаній за рахунок злиття і поглинань з метою посилення конкурентоспроможності національної економіки. За рівнем охоплення виокремлюють

комплексно-цільові народногосподарські програми, програми соціально-економічного розвитку, науково-технічні та ін. П. н. е., зокрема, окремих елементів народногосподарського комплексу, почалось в деяких розвинених країнах світу в 30-х XX ст. Найдосконалішою національною програмою в Японії була програма “технополіс” (див. Технополіс). У 1978 в цій країні розроблено комплекс заходів з метою подолання структурної кризи. Для реалізації цієї програми уряд прийняв надзвичайний соціальний закон терміном дії у 5 років про розвиток 14 галузей, які охопила ця криза (див. Структурні кризи). Оскільки такі програми не є обов’язковими для суб’єктів господарювання (а отже, збігаються в даному разі з індикативним плануванням), то держава намагається виконати їх шляхом створення системи економічних стимулів у сфері податкової, кредитної, інвестиційной та інших форм економічної політики, які коригуються залежно від зміни умов. П. н. е. водночас може реалізовуватись через механізм директивного планування. В Україні за роки незалежності розроблено понад два десятки програм, більшість з яких не були виконані через недостатнє фінансування, їх неузгодженість між собою, надмірно швидку зміну урядів тощо.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Тварини прісних водойм
Програмування національної економіки