Програмування нелінійне

Програмування нелінійне – розділ математичного програмування, який вивчає задачі знаходження екстремуму цільової функції або показника якості рішення за умови, що область допустимих значень задана у вигляді нелінійних рівнянь чи нерівностей.
Програмування нелінійне