Прогул

Прогул – відсутність працівника на роботі протягом усього робочого дня або більше трьох годин безперервно чи сумарно протягом робочого дня без поважних причин (наприклад, у зв’язку з направленням до медвитверезника, самовільне використання без погодження з власником або уповноваженим ним органом днів відгулів, чергової відпустки, залишення роботи до закінчення строку трудового договору або строку, протягом якого працівник зобов’язаний працювати за призначенням після закінчення вищого навчального закладу, залишення роботи без

письмового попередження працівником власника або уповноваженого ним органу про звільнення або до закінчення встановленого двотижневого строку попередження без згоди власника чи уповноваженого ним органу). П. вважається також і нез’явлення без поважних причин на роботу, на яку працівник був переведений відповідно до законодавства (у зв’язку з виробничою необхідністю чи простоєм). Невихід працівника на роботу у зв’язку з незаконним переведенням не можна вважати П. без поважних причин. Працівник, який відмовився від переведення на легшу роботу за станом здоров’я відповідно до медичного висновку,
не може бути звільнений за П. (п. 4 ст. 40 КЗпП України). За П. до працівника може бути застосовано таке дисциплінарне стягнення, як догана або звільнення з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу згідно з п. 4 ст. 40 КЗпП України. Крім дисциплінарного стягнення працівник за П. позбавляється премії, передбаченої системою оплати праці, винагороди за підсумками роботи за рік (постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6.XI.1992).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Прогул - Довідник з правознавства


Прогул