Прокурорський нагляд

Прокурорський нагляд – нагляд, який відповідно до Конституції України та Закону України “Про прокуратуру” здійснюють Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори за дотриманням і правильним застосуванням законів. Залежно від предмета нагляду і методів здійснення П. н. поділяється на: загальний нагляд; нагляд за дотриманням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю; участь прокурорів у розгляді справ у судах; нагляд за дотриманням законів у місцях застосування заходів примусового характеру. Предметом

загального нагляду є відповідність актів, які видають усі органи, підприємства, організації та посадові особи, вимогам Конституції України та чинним законам; дотримання законів про недоторканість особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі й гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав; дотримання законів, що стосуються економічних, міжнародних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності. Прокуратура у межах своєї компетенції вирішує питання, які випливають з укладених Україною міждержавних
договорів і є частиною національного законодавства, захищає гарантовані ними права і свободи людини. При здійсненні загального нагляду втручання прокурора у господарську діяльність і підміна ним органів відомчого управління й контролю не допускаються. Прокуратура також здійснює нагляд за дотриманням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю. Цей вид прокурорського нагляду має своїм завданням сприяти: розкриттю злочинів, захисту особи, її прав і свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за скоєний злочин; запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності; охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством; здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх скоєнню. Прокурор бере участь в розгляді справ у судах. Дотримуючись принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, прокурор сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об’єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що грунтуються на законі. Предметом нагляду і повноважень прокурора при здійсненні нагляду за дотриманням законів у місцях застосування заходів примусового характеру є дотримання законності під час перебування осіб у місцях утримання затриманих, попереднього ув’язнення, виправно-трудових, інших установах, що виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначає суд; дотримання порядку і умов утримання осіб або відбування ними покарання у цих установах. Прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває під вартою. Постанови і вказівки прокурора з цих питань є обов’язковими і підлягають негайному виконанню. В процесі здійснення нагляду прокурори вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому порядку до відповідальності осіб, які допустили порушення. Прокурори при проведенні наглядових перевірок повинні діяти гласно, інформувати державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Прокурорський нагляд - Довідник з правознавства


Прокурорський нагляд