Пролонгація

Політологічний словник

Пролонгація (англ., фр. prolongation, від лат. prolongo – продовжую) – продовження понад установлений термін виконання договору, угоди, зобов’язань. Підставами для П. міжнародного договору можуть бути: 1) положення про можливості і порядок здійснення П. (утому числі можлива автоматична П., прийняття спеціальних державних актів сторін про П. та ін.), що містяться в самому тексті договору при його укладанні; 2) нова домовленість сторін про П., оформлена у вигляді протоколу.

А. Кудряченко
Пролонгація