Промисловий переворот

Промисловий переворот – швидкий перехід від технологічного способу виробництва, що базувався на ручній праці, до способу виробництва, заснованого на машинній праці. Вперше стався наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Основою такого переходу став розвиток капіталістичної мануфактури. П. п. розпочався з винайдення робочої машини для текстильної промисловості, зумовленого значним розширенням попиту на тканини. Водночас поява такої машини ввійшла в технічну суперечність із двигуном, що тоді існував, і спричинила революцію в паровій машині

(паровий двигун, створений Джеймсом Уаттом 1765, був у 100 разів потужнішим за фізичну силу робітника). Поява цієї машини зумовила революційні зміни в обробці сировини, зокрема винайдення вовночесальних машин. Крім того, в 60-80-х XIX ст. машини стали широко використовуватися в паперовій, поліграфічній промисловості та інших галузях, а також на транспорті. Використання машин різко підвищило попит на метал, що призвело до техніко-технологічного перевороту в металургійній промисловості. Кінцевим етапом П. п. стало виготовлення машин з використанням машинної праці, а отже, поява машинобудівної галузі. В Україні
П. п. внаслідок панування феодальних відносин (лише 1861 було скасовано кріпосне право) відбувся наприкінці XIX ст. і призвів до поглиблення суспільного поділу праці, витіснення підприємств мануфактурного типу великими фабриками і заводами, до посилення процесів концентрації виробництва та капіталу й централізації капіталу, до технологічного підкорення праці капіталом, до поступового заперечення індивідуальної (приватної) капіталістичної власності монополістичною власністю у формі акціонерних компаній, до пролетаризації дедалі більшої кількості найманих працівників, отже, до зміни соціальної структури суспільства. Паралельно з цими процесами збільшувалась армія безробітних, посилювались зубожіння народу, класові суперечності та боротьба, що призвело до переростання капіталізму у вищу стадію (див. Капіталістичний спосіб виробництва).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Промисловий переворот - Економічний словник


Промисловий переворот