Проспект фірми

Проспект фірми – видання, в якому міститься характеристика виробничої діяльності фірми (підприємства) та її окремих підрозділів, виробничі зв’язки з іншими фірмами і компаніями, дається характеристика окремих показників фінансової діяльності, керівництва підприємства та ін.
Проспект фірми