Проста праця

Проста праця – праця некваліфікованого робітника, яка не вимагає спеціальної підготовки і є витрачанням простої робочої сили. П. п. існує навіть у найрозвинутіших країнах світу у формі некваліфікованих і малокваліфікованих видів праці. Але її питома вага незначна. При товарному виробництві до П. п. прирівнюють різні види складної праці. Це здійснюється за допомогою редукції праці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Проста праця - Економічний словник


Проста праця