Прості і складні речення

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства

Прості і складні речення

Речення – це осмислене сполучення слів або окреме слово, граматично й інтонаційно оформлене як відносно закінчена цілість.

Наприклад: “Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи” (Закон України “Про столицю України – місто – герой Київ”).

Просте речення – це речення, що має один синтаксичний

центр.

Складне речення – це речення з двох або кількох предикативних частин, об’єднаних змістом, інтонацією і граматично.

Складні речення поділяються на:

Безсполучникові

Сполучникові

Складносурядні складнопідрядні

Наприклад: Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам (Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ”).

Складносурядне

речення – це речення, що складається з двох або кількох предикативних частин, рівноправних за змістом і зв’язаних сполучниками сурядності.

Розділові знаки в складносурядних реченнях

Характеристика складносурядного речення

Розділовий

Знак

Кількість частин, смислові зв’язки між ними

Сполучники

Наявність у частинах

Уживання

Розділового

Знака

Спільного члена або спільного слова

Розділових

Знаків

Кома

Дві і більше

І, та, а, але, проте, однак, або, чи-чи, то-то, та ін.

Немає

Немає (наявна кома)

Ставиться

Крапка з комою

Є

Не ставиться

Два і більше

І, та (в значенні і), а, проте, однак

Немає

Наявні коми

Ставиться

Тире

Два речення, що виражають різку зміну подій або причину чи умову і наслідок

І, та (в значенні і), та й, а

Немає

Немає (наявна кома)

Ставиться

Складнопідрядне речення – це речення, в яких одна з предикативних частин за змістом підпорядкована іншій і пов’язана з нею сполучником підрядності або сполучниковим словом.

Розділові знаки в складнопідрядних реченнях

Характеристика складнопідрядного речення

Розділовий знак

Кількість підрядних

Частин

Сполучники

Вид зв’язку

Позиція підрядного відносно

Головного

Уживання розділового знака

Кома

Одна

Підрядні

Підрядний

Перед або після головного

Ставиться між головним і підрядним

Усередині головного

Виділяється з обох боків

Дві й більше

Неоднорідна або послідовна підрядність

У будь-якій позиції

Ставиться між усіма частинами у складному

Підрядні і неповторюваний сурядний сполучник між

Підрядними частинами

Однорідна супідрядність

Не ставиться між однорідними

Підрядними частинами, з’єднаними

Сурядним сполучником

Крапка з комою

Два і більше

Немає сурядного сполучника

Однорідна супідрядність

Ставиться між підрядними частинами, що досить поширені

Тире, кома і тире

Перед головною

Ставиться для інтонаційного виділення підрядної частини

Безсполучникове речення – це речення, в яких окремі предикативні частини об’єднуються в одне ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише інтонацією.

Безсполучникові складні речення з однорідними частинами

Загальна характеристика речення без сполучників

Кількість частин

Інтонація

Смислові відношення

Приклади

Складне безсполучникове з однорідними частинами

Необмежена (не менше двох)

Переліку

Одночасність дій, явищ

Часова послідовність дій, явищ

Дві

Зіставлення

Зі ставлення або протиставлення

Безсполучникові складні речення з неоднорідними простими реченнями

Загальна характеристика речення без сполучників

Кількість частин

Інтонація

Смислові відношення

Складне безсполучникове з неоднорідними

Частинами

Тільки дві

Пояснювальна

Причиново-наслідкові

Наслідково-причинові

З’ясувальні

Пояснювальні

Зіставлення

Умовні

Порівняльні

Часові


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Прості і складні речення - Туризм


Прості і складні речення