ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ПРОСТИХ МЕХАНІЗМІВ

УРОК 20. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ПРОСТИХ МЕХАНІЗМІВ

Мета: актуалізувати та поглибити знання про силу, види сил, значення сил у живій природі; сформувати поняття про прості механізми, принципи їх роботи; розвивати уміння розпізнавати прості механізми, наводити приклади їх використання в житті людини; виховувати уважність, працелюбність, логічне мислення.

Обладнання: таблиця “Прості механізми”, важіль, блок, похила площина, ножиці, гвинт.

Основні поняття: сила, прості механізми, важіль, клин, коловорот, похила площина,

гвинт.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Запитання

Що називається силою? В яких одиницях вимірюється сила? Які види сил ви знаєте? Чому нагору везти санчата важче, ніж із гори? Чому м’яч, піднятий угору, падає на Землю? Навіщо в ожеледь тротуар посипають піском? Які прилади використовуються для вимірювання сили? Як визначати ціну поділки шкали вимірювального приладу?

2. Перевірка домашнього завдання

Приклади прояву різних сил у природі. Сила тяжіння: тече вода в річках, з хмар йде дощ, град, сніг, атмосфера

у Землі, супутники обертаються по орбітах, насіння рослин падає на землю. Сила пружності: рослини гнуться під вітром, але не ламаються; організми рухаються завдяки пружності органів. Сила тертя: насіння деяких рослин має шорстку поверхню, завдяки якій чіпляється за хутро звірів і одяг людей; обтічна форма тіла птахів чи риб зменшує силу тертя під час руху у повітрі чи воді.

3. Гра “Так – ні”

– Сила пружності завжди спрямована вертикально вгору.

– Сила тертя на ковзанці менша, ніж на асфальтовій доріжці.

– Завдяки силі пружності живі організми витримують механічні навантаження й зберігають цілісність.

– Обтічна форма тіла птахів сприяє збільшенню сили тертя.

– Вода в річці тече під дією сили тяжіння.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Давньогрецький вчений Архімед, вивчаючи прояви сил та можливості їх використання, сказав: “Дайте мені досить довгий важіль і точку опори, і я переверну Землю!” Цей дивовижний, на перший погляд, вислів має наукове пояснення. З давніх-давен люди використовували різні прилади та пристрої, які дозволяли перетворювати силу. Під час будівництва єгипетських пірамід вони допомагали підіймати важкі кам’яні плити на значну висоту. Завдяки ним можна було переміщувати важкі вантажі на будівництві, подавати воду для зрошення полів. Важіль та інші прості механізми слугували людям у давні часи та продовжують слугувати й зараз поряд зі складною технікою. Про те, які вони, ці помічники людини, що були винайдені тисячі років тому, ви дізнаєтесь сьогодні на уроці.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Прості механізми

Взаємодія тіл може відбуватися не лише за безпосереднього контакту, але й через проміжні тіла. Наприклад, щоб зсунути з місця важкий камінь, можна використати для цього довгу палю, а для відкручування гайки – ключ.

Прості механізми – це пристрої, призначені для перетворення сили.

Традиційно виділяють шість простих механізмів: важіль, колесо, блок, похила площина, клин, гвинт.

Важіль – простий механізм, тверде тіло, що може обертатися навколо певної точки, яка називається точкою опори. Застосовується для підйому вантажів.

Завдання 1. Наведіть приклади застосування важелю у повсякденному житті. (Тачка, лом, ложка, журавель)

Похила площина – простий механізм, призначений для зменшення сили, за допомогою якої можна підняти вантаж на висоту. Похила площина в повсякденному житті: пандуси. Завдяки нахилу пандуса сила, необхідна для збільшення висоти, менша, хоча шлях, який потрібно подолати, збільшується.

На принципі похилої площини грунтується дія інших простих механізмів: клина і гвинта. У випадку клина використовується похила площина з дуже гострим кутом. У випадку гвинта різь теж є викривленою похилою площиною.

Блок – простий механізм, призначений для піднімання важких предметів, що має форму колеса (на осі) з жолобком по околу, через яке перекинуто ланцюг, трос чи канат.

Колесо – простий механізм, призначений для перетворення поступального руху в обертовий і навпаки.

Виступи учнів з повідомленнями

Перші згадки про колесо зустрічаються у Месопотамії у 4 тис. до н. е. Попередниками колеса можна вважати відомий до цього дерев’яний каток, котрий підкладався під вантаж при пересуванні. Перші колеса являли собою дерев’яні диски, настромлені на вісь і зафіксовані клином. Винахід колеса сприяв розвою ремесел. Колесо було застосовано у гончарному крузі, млині, прядці, токарному верстаті, в іригаційних спорудах, на мануфактурних фабриках, родовищах і т. п. Застосовувалися також водяні колеса. Загалом винахід колеса мав визначальне значення для розвитку науки. Так, воно застосовується в астролябії та інших наукових інструментах.

Завдання 2. Наведіть приклади застосування колеса в сучасному житті.

2. Складні механізми

Складні механізми – це механізми, що складаються з двох або більше простих механізмів, з’єднаних між собою.

3. Правила роботи з механізмами

Завдання 3. Наведіть приклади складних механізмів, якими людина користується в побуті. (Ножиці, врізаний замок та ручка дверей; консервний ніж, домкрат)

V. Закріплення вивченого матеріалу

Запитання. Які механізми відносять до простих? Навіщо людині прості механізми? Чим відрізняються прості та складні механізми?

Завдання 4 (прийом “Рюкзак”)

Які з тих знань, умінь, способів дій, що ви отримали сьогодні на уроці, ви візьмете із собою для використання на інших уроках, у житті?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф.

2. Намалювати в зошиті складний механізм та підписати, з яких простих механізмів він складається.

3. Скласти (підібрати) загадки про механізми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ПРОСТИХ МЕХАНІЗМІВ - Плани-конспекти уроків по натурології


ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ПРОСТИХ МЕХАНІЗМІВ