Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули

Тема 2

ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ

Урок 25

Тема. Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули

Цілі: повторити класифікацію речовин; закріпити знання учнів про елементи метали й неметали та прості речовини на прикладі Оксигену й кисню; дати поняття про Оксиген – хімічний елемент і кисень – просту речовину; ознайомити учнів з історією відкриття кисню, його поширенням у природі, фізіологічною дією.

Тип уроку: поглиблення і засвоєння знань.

Форма роботи: розповідь, фронтальна

бесіда.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Аналіз тематичного оцінювання з теми “Початкові хімічні поняття”

Учитель аналізує типові помилки, учні проводять роботу над помилками в зошиті. Виставляються оцінки за тему.

III. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Фронтальна бесіда

Навколо нас знаходиться велика кількість хімічних речовин з різними властивостями.

– Чому речовини розрізняються за властивостями? (Тому що мають різний склад)

– На які дві групи поділяються речовини за складом молекул? (На прості та складні)

Згадаймо визначення.

Прості

речовини – це…

Складні речовини – це…

– Наведіть приклади простих і складних речовин.

(Учитель записує на дошці у два стовпчики приклади учнів, коригує відповіді.)

– У природі хімічні елементи зустрічаються у вигляді простих речовин чи складних? (І тих і інших)

– А яких речовин більше в природі – простих чи складних? (Складних)

– Чому?

– Прості речовини, у свою чергу, також поділяються на групи за властивостями. Які це групи? (Метали й неметали)

– Відзначимо на дошці серед простих речовин ті, що утворені елементами-неметалами.

– Яких елементів у природі більше – металів чи неметалів? (Металів) Звертаємося до періодичної системи хімічних елементів і згадуємо розташування елементів металів і неметалів у таблиці.

– Які елементи – метали чи неметали – частіше зустрічаються в природі у вигляді простих речовин? Наведіть приклади.

N2, O2, H2, C, Si, S… – неметали.

Ag, Au, Pt – метали.

Порівняймо деякі фізичні властивості елементів металів і неметалів, використовуючи наш досвід і знання. (Заповнюємо таблицю.)

Прості речовини

Метали

Неметали

1. Поширеність

– у земній корі;

Al – 8,8 %; Na – 2,6 %; Fe – 4,7 %; K – 2,4 %; Ca – 3,4 %; Mg – 2,3 %

O – 47 %; Si – 27,6 %

– у повітрі;

Домішки

Близько 100 %

– у воді

У розчинених складних речовинах

У складі молекул води H2O, у розчинних речовинах

2. Агрегатний стан

Hg, Ga – рідкі, решта – тверді

Газоподібні; рідкі; тверді

3. Будова речовини

Немолекулярна

Молекулярна, немолекулярна

4. Прості речовини

Атоми: Cu, Fe, Ag

Атоми й молекули: N2, O2, S, P

5. Фізичні властивості

– Металевий блиск.

– Висока електропровідність.

– Теплопровідність.

– Пластичність.

– Тугоплавкість.

– Ковкість

Немає загальних властивостей, характерних для всіх неметалів

6. Хімічні властивості

Багато в чому подібні, є ряд активності металів

Особливі в кожного неметалу, загальних властивостей мало

Прості речовини мають для людини важливе значення. Якщо вивчити склад і властивості простих речовин, то можна краще розібратися в будові та властивостях складних речовин.

Вивчення простих речовин ми починаємо з одного з найпоширеніших елементів-неметалів – Оксигену.

IV. Засвоєння нових знань

Розповідь учителя

Ми починаємо вивчати елемент Оксиген. У складі хімічних сполук він розповсюджений на земній поверхні так, як жоден інший елемент. Він становить близько 8/9 масових частин води (88,8 % масових). У твердому зовнішньому шарі Землі на частку Оксигену припадає 47 % масових, або 58 % за кількістю атомів. У повітрі поряд з азотом і незначною кількістю інших домішок міститься 23,15 % масових, або 21 % об’ємних.

Оксиген входить до складу таких біологічно важливих речовин, як вода, білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, до 50-85 % ваги живих і рослинних тканин.

– А яку роль відіграє кисень для людини?

Про роль кисню в природі написані тисячі книг. Усі тварини дихають киснем і в безкисневій атмосфері просто не можуть існувати. Лише деякі мікроорганізми – анаеробні бактерії, живуть без кисню.

Вдихуваний кисень окислює вуглеводи та інші речовини, і в цьому хімічному процесі виділяється та енергія, що витрачається на всі життєві процеси. Весь кисень виник і зберігається на планеті завдяки процесу фотосинтезу.

 Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули

Поговоримо трохи про історію відкриття кисню.

Тривалий час у хімії існувала думка про повітря як про елемент. Світовий пріоритет у відкритті кисню належить китайському вченому Мао-хао (VIII століття), який виявив наявність у повітрі двох газів, один з яких підтримує дихання і горіння.

В Європі це відкриття сталося через 1000 років. Шведський учений Карл Шеєле, учень аптекаря, у вільний від роботи час займався хімічними дослідами з вивчення флогістону – пальної сутності речовини. Він спалював у закритій колбі фосфор, який миттєво згоряв, перетворюючись на “суху фосфорну кислоту” (P2O5). Потім занурював колбу в посудину з водою, і вона на 1/5 заповнювалася водою. Знову і знову вчений повторював дослід, спалюючи різні речовини, й одержував одне й те саме – зникала 1/5 частина повітря. Шеєле припустив, що повітря в колбі вже інше. Щоб перевірити свою гіпотезу, він досліджував повітря, що залишилося в колбі. Повітря виявилося мертвим: у ньому нічого не хотіло горіти, свічки стухали, немов їх задмухувала “невидимка”, розжарене вугілля остигало, палаюча скіпка миттєво гасла. Висновок був тільки один: повітря – неоднорідна речовина, одна частина якого підтримує дихання і горіння.

Після численних дослідів з розкладу селітри (KNO3, NaNO3) Шеєле одержав “вогненне повітря”, в якому скіпка, що ледь жевріла, загорялася яскравим полум’ям. Шеєле повторив дослід зі спалювання фосфору, але у “вогненному повітрі” після згоряння фосфору колба цілком заповнювалася водою.

Утім, таємниця вогню так і залишалася для вченого таємницею, тому що до кінця днів він залишався прихильником теорії “флогістону”.

“Вогненне повітря” було відкрите майже одночасно трьома вченими: К. Шеєле, Дж. Прістлі, А. Лавуазьє.

Англієць Джозеф Прістлі сонячним промінням нагрівав у пробірці меркурій(ІІ) оксид і одержував велику кількість газу, в якому свічка яскраво горіла.

2HgO  Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули 2Hg + O2

Першість у відкритті кисню належить Дж. Прістлі. Але з усіх трьох тільки Лавуазьє правильно оцінив істинне значення кисню в природі. Він уперше заявив, що ніякого флогістону не існує. Ця заява викликала бурю в ученому світі. Хіміки так звикли бачити всюди незримий флогістон, що ніяк не могли розстатися з ним. Але проти очевидного встояти важко, і наприкінці XVIII століття флогістон було остаточно вигнано з хімічної науки.

Тож.

Хімічний елемент: О – Оксиген.

Порядковий номер: 8.

Будова атома: +8)) np = 8, ne – = 8, nn = 8.

Відносна атомна маса: 16.

Валентність – II.

Проста речовина: O2 – кисень, O3 – озон.

Відносна молекулярна маса O2: 32.

V. Підбиття підсумків

Сьогодні ми познайомилися з історією відкриття неметалу – кисню, з його поширеністю в природі як простої речовини, так і хімічного елемента в складі складних сполук, з його фізіологічною роллю для живих організмів. А на наступних уроках ми маємо вивчити його фізичні та хімічні властивості.

VI. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання.

Творче завдання. Написати есе про значення кисню для людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули - Плани-конспекти уроків по хімії


Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули