Протекціонізм колективний

Протекціонізм колективний – спільна економічна політика країн, які входять до складу інтеграційних утворень щодо країн, які не є їх учасниками.
Протекціонізм колективний