Протекціонізм селективний

Протекціонізм селективний – політика протекціонізму, що застосовується в торгівлі з окремими країнами і за окремими групами товарів і послуг.
Протекціонізм селективний