Проведення (проводка) бухгалтерське

Проведення (проводка) бухгалтерське – оформлення господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку на підставі виправдального документа. Залежно від кількості кореспондуючих рахунків і характеру зв’язків, які існують у процесі відображення в обліку певної господарської операції, розрізняють П.(п.)б. просте і складне. Просте – П.(п.)б., за якого один рахунок дебетується, а інший кредитується на одну й ту саму суму. Складне – П.(п.)б., за якого один рахунок дебетується, а декілька рахунків кредитуються на загальну суму, або навпаки – один кредитується, а декілька дебетуються на загальну суму.
Проведення (проводка) бухгалтерське - Економічний словник


Проведення (проводка) бухгалтерське